ELMASLARDA BERRAKLIK İYİLEŞTİRMELERİ

ELMASLARDA UYGULANAN BERRAKLIK İYİLEŞTİRMELERİ

“Tedavi” ya da “İyileştirme” kelimeleri, mücevher taşlarının kesilme ve cilalanması dışındaki her türlü işlemi tanımlamak için gemolojide kullanılan standart bir terimdir. Elmaslarda ve diğer renkli mücevher taşlarında uygulanan iki ana tedavi kategorisi vardır. Bunlar renk kalitesi düşük olan taşlara uygulanan renk iyileştirmeleri, ikincisi ise bu taşların görünüşünü ve berraklık derecelerini arttırmak için berraklık tedavi işlemleridir.

Elmasların berraklık görüntüsünü iyileştirmek için bilinen iki yöntem vardır. Bunlar Lazer ile delme (Laser Drilling) ve Çatlak doldurma (Fracture-Filling). Bu çalışmada elmasların berraklık iyileştirmelerinde kullanılan yöntemler ve bu tedavilerin tespiti yazarın öncelikli amacıdır.

Lazer ile delme tekniği ilk olarak 1970’li yıllarda uygulanmaya başlanmıştır.  Elmasın yüzeyinden 20 mikronluk çok küçük bir kanal açılarak inklüzyona (kapanım) ulaşılır ve bu istenmeyen oluşumun temizliği gerçekleştirilir. Fakat, son yıllarda yeni bir lazer tekniği elmas piyasalarında gözlenmeye başlanmıştır. Bu tekniğin adı ‘’KM tedavisi ‘’olarak bilinir.  KM’nin anlamı ise İbranice dilindeki Kiduah Meyuhad’dan gelmektedir Türkçede ‘’özel delme’’ olarak adlandırılabilir. Bu tedavi yöntemi klasik lazer tekniğine çok benzemektedir fakat kanal açma yerine lazer ışınının siyah iç kusurların (karbon, grafit) üzerine odaklanması ile elde edilen ısının bir iç kırılma yaratarak inklüzyonun elmasın yüzeyine ulaşması sağlanır. Daha sonra bu elmaslar basınç altında güçlü sülfirik asitler ile yıkanmak suretiyle temizlenirler.  KM tedavisinin tespit edilmesi daha zordur ancak deneyimli bir gemolog tarafından farklı ışıklandırma teknikleri ve mikroskop yardımıyla tespit edilebilirler. Laser ile delme yöntemleri Dünya Elmas Borsalar Federasyonu (WFDB) tarafından yapılan iyileştirmenin bilgisi verilmesi koşuluyla kabul etmekte ve sertifika düzenlenebilmektedir.

Çatlak doldurma ise diğer berraklık tedavi yöntemlerinden birisidir. Bu teknik Zvi Yehuda tarafından 1980’li yılların ortalarında İsrail’in Ramat Gan kentinde geliştirilmiştir ve ilk defa 1987 yılının Ocak ayında çatlakları doldurulmuş elmaslar Amerikan Gemoloji Enstitusü (GIA) tarafından analizi yapılmıştır.  Bu tedavide elmasın çatlaklı yüzeyinden içeri dogru bir çeşit cam dolgu (kurşunlu cam, bizmut ve brom) enjekte edilir. Bu teknik ile elmaslara uygulanan tedaviler kalıcı olmadığı icin Dünya Elmas Borsalar Federasyonu tarafından kabul edilmemektedir ve dünya standartlarında çalışan gemoloji laboratuvarları tarafından herhangi bir rapor düzenlenmemektedir.

Ercüment Tandoğan, GG (Graduate Gemologist)


Lazer ile delme yöntemi

Özel delme(Kiduah Meyuhad) KM yöntemi


Çatlak doldurma(Yehuda) yöntemi