4C

 *  Cut ( Kesim )
     *  Clarity ( Berraklık )
     *  Color ( Renk )
     *  Carat ( Karat Ağırlığı )
 
a) Kesim
4C özellikleri arasında en önemlisi kesimdir. Elmasın en parıltılı kesimi olan pırlanta ne kadar doğru açılarla kesilmişse dışarıya o kadar ışık yansıtacaktır. Ne içinde karartılar görülecek, ne de boyuna göre olduğundan küçük görünecektir. Cila kalitesi, fasetlerin simetrik kesilmiş olması gibi faktörler ancak belirli makineler aracılığıyla ortaya çıkarılır.

Elmas nerelerde kesilir?
 
Zamanımızda elmas kesimi dünyanın birçok ülkesinde yapılırken bunlardan endüstri haline gelmiş kentler: Hindistan, Çin, İsrail, Belçika ve Amerika’dır. Elmastraşçılık çok küçük yaşlarda öğrenilen çok detaylı ve zor bir iştir. Çünkü elinizdeki malzeme dünyanın en değerli malzemesidir ve boşa verilmiş en ufak fire toz olacak ve pırlantanın küçük olmasına sebep olacaktır.
 
Standartlar
 
Kesim ( Cut Proportions )
Excellent
Very Good
Good
Fair
Poor
 
Cila Kalitesi ( Polish )
Excellent
Very Good
Good
Fair
Poor
 
Simetri ( Finish Grade )
Excellent
Very Good
Good
Fair
Poor

b) Berraklık
 
Pırlantanın güzelliğini etkileyen bir diğer faktör de berraklığıdır. Esasında her elmasın içinde farklı mineraller, izler bulunabilir. Bu izler sayesinde elması sahtelerinden ve sentetiklerinden ayırt edebiliyoruz.Eğer pırlantanın içindeki izler x10 mercek ile fark edilemiyorsa Flawless ya da Loupe Clean denir.
 
IF - Internally Flawless
VVS - Very Very Small Inclusions
VS - Very Small Inclusions
SI - Small Inclusion
I - Imperfect
 
 
 c)     Renk
 
Pırlantada renk diye bahsettiğimiz şey aslında renksiz olmaktan uzak olmaktır. Bir pırlanta ne kadar renksizse o kadar değerlidir. C karbondan oluşan elmas kristalinin içine N azot atomları girerek, ışığın emilimi değişir. Bundan dolayı pırlantada sarı renk görmeye başlarız. Pırlantadaki sarı rengin yoğunluğuna göre fiyat belirlenir.
 
Laboratuvarda renk kararı verilirken kılavuz taşlar özel ışıkta külah kısmından incelemek suretiyle bakılır.
 
D ( Renksiz) den Z 'ye kadar gider.
 
       D E F        G H I J                               K L M           N O P Q R   S T U V W X Y Z
Renksiz     Neredeyse Renksiz            Soluk sarı     Çok açık sarı     Açık Sarı
 
d)  Karat Ağırlığı
 
Eski zamanlarda elmasın ağırlığı keçiboynuzu ağacının tohumu ile karşılaştırarak, gramın beşte birine denk gelen karat ağırlığı ortaya çıktı. Karat ağırlığı arttıkça pırlantanın değeri de kademeli olarak artar. Çünkü büyük boy pırlanta çok daha nadir olduğundan çok daha değerlidir.Örnekle belirtirsek, 2,00 karat ağırlığında H VS2 kalitesinde bir taş, 1 karat ağırlığında aynı standartlardaki taşın iki katı değil çok daha üzerinde fiyatta olacaktır.